Fullførte prosjekter

Humanitære utfordringer

Prosjektledelse

Hedda Haakestad

Prosjektdeltaker(e)

Hedda Haakestad

Oppdragsgiver(e)

Røde Kors

Prosjektperiode

desember 2013
januar 2014