Fullførte prosjekter

LHL - ideelle sykehus og rehabiliteringsinstitusjoners rolle

I dette prosjektet vil vi ta opp ideelle aktørers eventuelle merverdi ved drift av sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner.

Vi ønsker å gjennomføre intervjuer med ulike aktører på helsefeltet som på hver sin måte er involvert i helsetjenester, enten som bestillere av slike tjenester, som utførere av tjenestene eller som mottakere/brukere av tjenestene. Videre vil vi intervjue politiske aktører, både fordi disse ofte markerer viktigheten av at ideelle aktører bidrar til helsetjenestene og fordi de er i en posisjon der de vedtar regler og retningslinjer, og derfor må forventes å ha en begrunnet oppfatning om hva som eventuelt særpreger ideelle aktører. Gjennom en kvalitativ studie ved intervjuing av en rekke ulike informanter med ulikt ståsted i «helsetjenestekjeden» vi vil få fram ulike aktørers oppfatninger av hva ideelle aktører kan bidra med når det gjelder drift av helseinstitusjoner.

Prosjektledelse

Arne Backer Grønningsæter

Prosjektdeltaker(e)

Arne Backer Grønningsæter

Oppdragsgiver(e)

LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Prosjektperiode

september 2015
desember 2016