Fullførte prosjekter

Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv

Prosjektledelse

Tove Midtsundstad

Prosjektdeltaker(e)

Tove Midtsundstad

Eksterne forskere

Jon Anders Drøpping (tidligere Fafo-ansatt)

Oppdragsgiver(e)

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Prosjektperiode

2003