Fullførte prosjekter

Kartlegging av regelverket på HMS-området i Norge

HMS-reguleringer innenfor EU/EØS-området har en felles grunnstamme gjennom EØS-regelverket. På enkelte områder finnes det likevel enkelte særreguleringer i de ulike lands regelverk. Formålet med prosjektet er å lage en oversikt over regelverket på HM S-området for petroleumsanlegg på land/byggeplasser, med særskilt fokus på særreguleringer i det norske regelverket.

Prosjektledelse

Anne Mette Ødegård

Prosjektdeltaker(e)

Anne Mette Ødegård

Oppdragsgiver(e)

Petroleumstilsynet

Prosjektperiode

januar 2006
august 2007