Fullførte prosjekter

Kineseres oppfatninger om fordelingsrettferdighet

Prosjektet om den kinesiske velferdsstaten og kinesernes holdninger til rettferdig fordeling konsentrerer seg om hvordan kinesernes erfaringer, oppfatninger, normer og verdier forholder seg til utviklingen av et eget kinesisk system for sosial sikkerhet.

Ingen norsk brødtekst

Prosjektledelse

Kristin Dalen

Prosjektdeltaker(e)

Kristin Dalen

Oppdragsgiver(e)

Den norske ambassaden i Bejing

Forskningstema

Kina

Prosjektperiode

desember 2013
juni 2014