Fullførte prosjekter

Kommunesektoren: Kvinners yrkesdeltakelse og kjønns- og likestillingsperspektivet i en påslagsmodell

Hva er de avgjørende kjennetegn ved en ny påslagsmodell sammenliknet med dagens bruttoordning i et kjønns- og likestillingsperspektiv?

Det er hovedspørsmålet i dette prosjektet, som er en empirisk analyse av hvordan yrkeskarrierene har utviklet seg over tid for kvinner og menn. Hva er de pensjonsmessige virkningene av ny påslagsmodell, beregnet som aktuariell pensjonsbeholdning, for ulike idealtyper sammenliknet med dagens bruttoordning, sett i et likestillingsperspektiv?


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2017:10
Geir Veland, Jon M. Hippe, Pål Lillevold, Dag Svege og Hans Gunnar Vøien
En analyse av kjønns- og likestillingseffekter ved overgang til en påslagsmodell

Prosjektleder

Jon M. Hippe

Oppdragsgiver(e)

Pensjonskontoret

Prosjektperiode

september 2016
februar 2017