Fullførte prosjekter

Konsernordninger i Norden

LO støtter prosjektet konsernordninger i Norden, hvor Fafo skal kartlegge lov og avtaleverk, lage en enkel oversikt over konsernarbeid i aktuelle forbund, gjøre dokumentstudier, telefonintervjuer og ha enkle spørreskjema til utvalg. Resultat skal frem legges for å se om hensikten med samarbeidet er oppnådd.

Prosjektledelse

Inger Marie Hagen

Prosjektdeltaker(e)

Inger Marie Hagen

Oppdragsgiver(e)

LO

Prosjektperiode

september 2004
desember 2004