Kriterier for lokale forhandlinger

Prosjektet er en oppfølging av studien av lokale lønnsforhandlinger i staten (2002). Kriterier for lokale lønnsforhandlinger skal systematiseres, operasjonaliseres og konkretiseres.

Prosjektledelse

Bård Jordfald

Prosjektdeltaker(e)

Bård Jordfald

Oppdragsgiver(e)

Arbeids- og administrasjonsdep

Prosjektperiode

januar 2003
juni 2003