Kunnskapsløftet fra ord til handling

Evalueringen er en prosess- og effektevaluering. Virkemidler og slutteffekter av program for skoleutvikling skal kartlegges gjennom kvalitative og kvantitative undersøkelser.

Prosjektledelse

Anna Hagen Tønder

Prosjektdeltaker(e)

Anna Hagen Tønder

Oppdragsgiver(e)

Utdanningsdirektoratet

Prosjektperiode

januar 2006
mai 2010