Lærefag i kommunsesektoren

Prosjektledelse

Anna Hagen Tønder

Prosjektdeltaker(e)

Anna Hagen Tønder

Oppdragsgiver(e)

KS

Prosjektperiode

2012