Fullførte prosjekter

Levekår i Sør-Libanon

Prosjektledelse

Åge Arild Tiltnes

Oppdragsgiver(e)

Utenriksdepartementet

Prosjektperiode

mai 2014
mai 2014