Fullførte prosjekter

Likere lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår hos offentlige og private aktører i barnevernet

I et reformforslag fra regjeringen legges det opp til økt konkurranse mellom private og offentlige tilbydere av institusjonsplasser (større valgfrihet for kommunene og prisdifferensiering), og Stortinget har bedt regjeringen om å vurdere hvordan det kan sikres at aktører som mottar offentlige tilskudd for drift av barnevernstjenester, har lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår på linje med det som gjelder i offentlige virksomheter. I dette prosjektet vil vi undersøke hvordan og med hvilke konsekvenser det kan oppnås likere vilkår hos offentlige og private aktører i barnevernet.

Prosjektet utføres i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse og advokatfirmaet Bull og co.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2019:05
Kristin Alsos, Ann Cecilie Bergene, Emil C. Bjøru, Jon M. Hippe, Jon Helgheim Holte, Karin Ibenholt og Rolf Røtnes

Prosjektledelse

Jon M. Hippe

Prosjektdeltaker(e)

Kristin Alsos
Jon Helgheim Holte

Oppdragsgiver(e)

Barne- og likestillingsdepartementet

Prosjektperiode

juni 2018
desember 2018