Bedriftsdemokrati

Følge opp kongressens vedtak om en bred gjennomgang av situasjonen og utfordringer når det gjelder bedriftsdemokratiet. Undersøkelse av ansattes styrerepresentasjon.

Prosjektledelse

Inger Marie Hagen

Prosjektdeltaker(e)

Inger Marie Hagen

Oppdragsgiver(e)

LO

Prosjektperiode

mars 2007
desember 2007