Fullførte prosjekter

Det gode liv til sjøs: Lønns- og arbeidsvilkår på utenlandske skip – norsk handlingsrom

Utenlandskregistrerte skip står for en stor del av trafikken mellom norske havner. Norge følger internasjonale reguleringer for skipsfart. I denne rapporten gjør vi rede for hvilket handlingsrom Norge har til å regulere lønns- og arbeidsvilkår i innenriksfarten og trafikken på norsk sokkel. I tillegg redegjør vi for reguleringer av lønns- og arbeidsvilkår på utenlandske skip i noen andre land, i og utenfor EU.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2014:19
Sol Skinnarland og Magnus Mühlbradt
Lønns- og arbeidsvilkår på utenlandske skip – norsk handlingsrom

Fafo-report 2014:28
Sol Skinnarland and Magnus Mühlbradt
Wages and working conditions on foreign ships in Norway

Oppdragsgiver(e)

LO

Norsk sjømannsforbund

Prosjektperiode

januar 2014
februar 2014