Fullførte prosjekter

Medlemsundersøkelse i Utdanningsforbundet

Prosjektleder

Bård Jordfald

Eksterne forskere

Bård Jordfald

Oppdragsgiver(e)

Utdanningsforbundet

Prosjektperiode

juni 2004
80990