Fullførte prosjekter

Medlemsundersøkelse i Utdanningsforbundet

Prosjektledelse

Bård Jordfald

Eksterne forskere

Bård Jordfald

Oppdragsgiver(e)

Utdanningsforbundet

Prosjektperiode

2004