Fullførte prosjekter

Norges bruk av overskuddskraft

Prosjektledelse

Bård Jordfald

Oppdragsgiver(e)

Industri Energi

Prosjektperiode

2012