Fullførte prosjekter

Norsk Jernbane - eierskap, roller og rammebetingelser

Fafo skal kartlegge fordeler og ulemper med dagens tilknytningsformer og eierskap av jernbaneverket og NSB.

Prosjektledelse

Bård Jordfald

Prosjektdeltaker(e)

Bård Jordfald

Eksterne forskere

Bård Jordfald

Oppdragsgiver(e)

LO Stat

Prosjektperiode

august 2011
april 2012