Petroleumsnæringens erfaring med arbeids- og tjenestevandring fra nye EU-land

Petroleumsnæringens erfaring med arbeids- og tjenestevandring fra nye EU-land til landanleggene. Omfang, lønns- og arbeidsvilkår og HMS-konsekvenser. Effekten av allmengjøringsvedtaket for petroleumsanleggene på land.

Prosjektledelse

Anne Mette Ødegård

Prosjektdeltaker(e)

Anne Mette Ødegård

Oppdragsgiver(e)

Petroleumstilsynet

Prosjektperiode

januar 2007
august 2007