Fullførte prosjekter

Posten - Gjennomgang av pensjonsforslag

Gjennomgang og diskusjon av ulike sider ved forslag til ny innskuddsbasert tjenestepensjonsordning for hele Posten konsernet. Drøftelser skal se den nye ordningen ift. den tidligere yrtelsesbaserte ordningen i Statens pensjonskasse.


Fafo-utgivelser

Fafo-notat 2005:12
Geir Veland og Tove Midtsundstad

Prosjektledelse

Tove Midtsundstad

Prosjektledelse

Geir Veland

Prosjektdeltaker(e)

Tove Midtsundstad

Oppdragsgiver(e)

Posten Norge AS

Forskningstema

Pensjon

Prosjektperiode

januar 2005
desember 2005