Fullførte prosjekter

Retur av personer uten lovlig opphold - en kunnskapsstatus

Prosjektet er en kritisk litteraturgjennomgang av forskning på returfeltet. Hvilke politiske tiltak i dette feltet kan sies å være kunnskapsbaserte?

Retur av personer uten lovlig opphold har vært et prioritert område i utlendingsforvaltningen gjennom mange år. Feltet har over tid hatt et stort behov for forskningsbasert kunnskap som ledd i utviklingen av returpolitikk så vel som i det operative returarbeidet. Det har vært gjennomført mange ulike forskningsprosjekter og evalueringer på feltet. Dette prosjektet tar utgangspunkt i dagens utfordringer i returarbeidet, og i form av en kritisk litteraturstudie vil prosjektet gi en prioritert og begrunnet framstilling av hvilke returpolitiske tiltak som støttes eller ikke støttes av forskning.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2018:16
Silje Sønsterudbråten
En kunnskapsstatus

Fafo-rapport 2016:35
Silje Sønsterudbråten, Kristian Takvam Kindt, Vigdis Vevstad og Jørgen Mørk
En effektivitetsstudie av Norges returavtaler

Prosjektledelse

Silje Sønsterudbråten

Oppdragsgiver(e)

Utlendingsdirektoratet

Prosjektperiode

oktober 2017
februar 2018