Fullførte prosjekter

Studentmedlemmer i LO

Analyse av studentmedlemmer i LO

Prosjektleder

Bård Jordfald

Eksterne forskere

Bård Jordfald

Oppdragsgiver(e)

LO

Prosjektperiode

mai 2008
desember 2009
81461