Tariffsammenlikning pensjon

Sammenlikning pensjon

Prosjektledelse

Bård Jordfald

Prosjektdeltaker(e)

Bård Jordfald

Eksterne forskere

Bård Jordfald

Oppdragsgiver(e)

Norsk Journalistlag

Prosjektperiode

januar 2006
april 2006