Fullførte prosjekter

Technical and institutional inovation western China

Prosjektledelse

Huafeng Zhang

Prosjektdeltaker(e)

Huafeng Zhang

Oppdragsgiver(e)

NORAD

Forskningstema

Kina

Prosjektperiode

mai 2003
desember 2008