Fullførte prosjekter

Tjenesteyting og utstasjonerte arbeidstakere

Sammenfatte problemområder knyttet til tjenesteyting og utstasjonerte arbeidstakere i Norden, samt oversikt over dokumenterte erfaringer med utstasjoneringsdirektivet.

Prosjektledelse

Anne Mette Ødegård

Prosjektdeltaker(e)

Anne Mette Ødegård

Oppdragsgiver(e)

Arbeidsdepartementet

Prosjektperiode

august 2004
oktober 2004