Fullførte prosjekter

Unge mottakere av helserelaterte ytelser

Fordelingen mellom offentlig og familiebasert forsørgelse av unge NEET.

I prosjektets sluttrapport undersøkte vi utviklingen i bruken av helserelaterte ytelser blant unge voksne gjennom en tjueårsperiode.

Her så vi på gruppen av unge NEET – unge utenfor arbeid, utdanning og opplæringstiltak. Hvor stor andel av disse mottar en form for offentlig forsørgelse, og hvor stor andel forsørges av familien?

I siste del av rapporten gjennomgikk vi forskningslitteraturen om unge utenfor, og vi presenterer forklaringer og hypoteser om unges utenforskap som har vært lansert de siste åra.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2014:37
Anne Skevik Grødem, Roy A. Nielsen og Anne Hege Strand
Fordelingen mellom offentlig og familiebasert forsørgelse av unge NEET

Prosjektledelse

Anne Hege Strand

Prosjektdeltaker(e)

Anne Hege Strand

Prosjektperiode

januar 2013
mars 2014