Utdanningsforbundet medlemsundersøkelse 2010

Prosjektledelse

Bård Jordfald

Prosjektdeltaker(e)

Bård Jordfald

Oppdragsgiver(e)

Utdanningsforbundet

Prosjektperiode

2011