Vurdering tjenestedirektivet 2006/123/EF

Prosjektledelse

Anne Mette Ødegård

Prosjektdeltaker(e)

Anne Mette Ødegård

Oppdragsgiver(e)

Nærings- og handelsdepartement

Prosjektperiode

januar 2008
mars 2008