Fullførte prosjekter

World Development Report 2011. Conflict, security and Development.


Eksterne forskere

Bøås M


Oppdragsgiver(e)

VerdensbankenProsjektperiode

januar 2010
desember 2010
91211