Skip to main content

Kartlegging av regelverket på HMS-området i Norge


HMS-reguleringer innenfor EU/EØS-området har en felles grunnstamme gjennom EØS-regelverket. På enkelte områder finnes det likevel enkelte særreguleringer i de ulike lands regelverk. Formålet med prosjektet er å lage en oversikt over regelverket på HM S-området for petroleumsanlegg på land/byggeplasser, med særskilt fokus på særreguleringer i det norske regelverket.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2006
  • Avsluttes:
    august 2007

Oppdragsgiver

  • Petroleumstilsynet