Kommunesektoren: Kvinners yrkesdeltakelse og kjønns- og likestillingsperspektivet i en påslagsmodell

Hva er de avgjørende kjennetegn ved en ny påslagsmodell sammenliknet med dagens bruttoordning i et kjønns- og likestillingsperspektiv?

Det er hovedspørsmålet i dette prosjektet, som er en empirisk analyse av hvordan yrkeskarrierene har utviklet seg over tid for kvinner og menn. Hva er de pensjonsmessige virkningene av ny påslagsmodell, beregnet som aktuariell pensjonsbeholdning, for ulike idealtyper sammenliknet med dagens bruttoordning, sett i et likestillingsperspektiv?

Forskere

  • Prosjektleder:
  • Jon M. Hippe

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    september 2016
  • Avsluttes:
    februar 2017

Oppdragsgiver

  • Pensjonskontoret