Skip to main content

Kompetansepolitikk for kunnskapsnasjonen


Seminarrekke på oppdrag for Kunnskapsdepartementet. Samarbeid med NIFU STEP. Kunnskapsdepartementet ønsker gjennom en seminarrekke å styrke kunnskapsgrunnlaget og oppmerksomheten for utviklingen av Norge som kunnskapsnasjon. Fokuset skal spesielt ret tes mot hvordan man kan få til et velfungerende kompetansemarked i kunnskapsøkonomien.

Forskere

Tidligere ansatt

Anna Hagen Tønder

Fafo
  • Prosjektleder:
  • Anna Hagen Tønder

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2006
  • Avsluttes:
    januar 2009

Oppdragsgiver

  • Kunnskapsdepartementet