Skip to main content

Kortfattet beskrivelse av Groruddalen


Kortfattet beskrivelse av Groruddalen (fire bydeler) sammenliknet med andre byområder i Oslo og Oslo totalt med data innsamlet til Fafo-rapport 2007:05.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    november 2007
  • Avsluttes:
    mai 2008

Oppdragsgiver

  • Oslo Kommune