Skip to main content

Krafttak for norskopplæring


Utdanningsetaten satte høsten 2008 i gang et treårig prosjekt Krafttak for norskopplæring med tre hovedmålsettinger. Økt rekruttering av innvandrere til norskopplæring , bedre kvalitet i opplæringen og økt gjennomstrømming og fullføring av opplæri ngen. Fafo vil gjennomføre to underveisevalueringer, samt en sluttevaluering.

Forskere

Tidligere ansatt

Miriam Latif Sandbæk

Fafo
Tidligere ansatt

Anne Britt Djuve

Fafo
  • Prosjektleder:
  • Miriam Latif Sandbæk

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    juni 2009
  • Avsluttes:
    november 2011

Oppdragsgiver

  • Utdanningsetaten