Skip to main content

Kunnskapsløftet fra ord til handling


Evalueringen er en prosess- og effektevaluering. Virkemidler og slutteffekter av program for skoleutvikling skal kartlegges gjennom kvalitative og kvantitative undersøkelser.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2006
  • Avsluttes:
    mai 2010

Oppdragsgiver

  • Utdanningsdirektoratet