Skip to main content

Avtalt tid? Arbeidstid/Normalarbeidsdagen


   

Prosjektet skal se på overgripende trekk med utviklingen på arbeidstidsområdet. Og former for press mot normalarbeidsdagen.

Forskere

  • Prosjektleder:
  • Dag Olberg

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2009
  • Avsluttes:
    desember 2009

Oppdragsgiver

  • LO