Norsk Jernbane - eierskap, roller og rammebetingelser

   

Fafo skal kartlegge fordeler og ulemper med dagens tilknytningsformer og eierskap av jernbaneverket og NSB.

Forskere

  • Prosjektleder:

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    august 2011
  • Avsluttes:
    april 2012

Oppdragsgiver

  • LO Stat