Oppfølgingstudie av Tøyen DPS

Oppfølgingsstudie av DD pasienter utskrevet fra ROP-Tøyen. Kartleggingen skal foregå som intervjuer av 20 utskrevne pasienter hvert år i prosjektperioden.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    august 2005
  • Avsluttes:
    desember 2006

Oppdragsgiver

  • Helsepedagogisk Seminar