Skip to main content

Organisering og produktinnretning - kommunale tjenestepensjoner i utvalgte EU-land


Prosjektet skal kartlegge kjennetegn ved og organiseringen av tjenestepensjoner innenfor kommunal sektor i et utvalg EU–land, herunder om det er gjennomført eller planlagt reformer av ordningene.

Forskere

  • Prosjektleder:

Oppdragsgiver

  • Finansiert av Pensjonskontoret