Skip to main content

Pensjonering blant sykepleiere


   

På bakgrunn av pensjonskommisjonens forslag om endringer i folketrygden og de offentlige tjenestepensjonsordningene, herunder tidligpensjonsordningene, har Norsk Sykepleierforbund bedt Fafo om å utarbeide en skisse til et forsknings-/utredningsprosje kt. Prosjektet skal framskaffe best og mest mulig relevant informasjon om sykepleiernes pensjoneringsatferd og reelle pensjoneringsbehov, herunder også sammenheng mellom lønnsnivå, deltid, opptjeningstid og pensjonsnivå. Målet er å belyse de konsekvenser pensjonskommisjonens forslag vil kunne ha for sykepleiernes pensjoneringsmuligheter og pensjonsytelser, men undersøkelsene vil også være nyttig i forhold til arbeidet med et inkluderende arbeidsliv og Arbeidslivslovutvlagets innstilling.

Forskere

Oppdragsgiver

  • Norsk Sykepleierforbund