Skip to main content

Petroleumsnæringens erfaring med arbeids- og tjenestevandring fra nye EU-land


Petroleumsnæringens erfaring med arbeids- og tjenestevandring fra nye EU-land til landanleggene. Omfang, lønns- og arbeidsvilkår og HMS-konsekvenser. Effekten av allmengjøringsvedtaket for petroleumsanleggene på land.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2007
  • Avsluttes:
    august 2007

Oppdragsgiver

  • Petroleumstilsynet