Skip to main content

Retur av personer uten lovlig opphold - en kunnskapsstatus


Prosjektet er en kritisk litteraturgjennomgang av forskning på returfeltet. Hvilke politiske tiltak i dette feltet kan sies å være kunnskapsbaserte?

Retur av personer uten lovlig opphold har vært et prioritert område i utlendingsforvaltningen gjennom mange år. Feltet har over tid hatt et stort behov for forskningsbasert kunnskap som ledd i utviklingen av returpolitikk så vel som i det operative returarbeidet. Det har vært gjennomført mange ulike forskningsprosjekter og evalueringer på feltet. Dette prosjektet tar utgangspunkt i dagens utfordringer i returarbeidet, og i form av en kritisk litteraturstudie vil prosjektet gi en prioritert og begrunnet framstilling av hvilke returpolitiske tiltak som støttes eller ikke støttes av forskning.

Forskere

Tidligere ansatt

Silje Sønsterudbråten

Fafo
  • Prosjektleder:
  • Silje Sønsterudbråten
  • Silje Sønsterudbråten

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    oktober 2017
  • Avsluttes:
    februar 2018

Oppdragsgiver

  • Utlendingsdirektoratet