Skip to main content

Slippery Suffering? A comparative ethnography of the encounter between survivors of war and the Scandinavian welfare states


Målet er en komparativ antropologisk studie av møtet mellom traumatiserte flyktninger fra Midtøsten og de skandinaviske velferdsstatene.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    august 2014
  • Avsluttes:
    juli 2017

Oppdragsgiver

  • NFR