Skip to main content

Sosial bærekraft i fangstbasert fiskerinæring


Det er ventet krav om sertifisering når det gjelder sosial bærekraft i fiskerinæringen.

I dette prosjektet skal omfanget av standarder på dette området utredes og vurderes. Slike standarder kan få konsekvenser for adgang til markeder. Fafo skal se nærmere på reguleringer som angår lønns- og arbeidsvilkår i næringen.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2017
  • Avsluttes:
    mai 2017

Oppdragsgiver

  • Fafo er underleverandør for Nofima i Tromsø