Skip to main content

Sosial bærekraft i norsk fangstbasert fiskerinæring


Hvordan kan sosial bærekraft ivaretas i hele verdikjeden i norsk fangstbasert fiskerinæring i Norge?

De internasjonale standardene for sosial bærekraft er foreløpig bare i støpeskjeen, og ved å være tidlig ute kan man sette agendaen og ha innflytelse på sluttresultatet.

I en norsk sammenheng vil det være naturlig å samle arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, næringsorganisasjoner, båteiere og representanter for myndighetene til å utføre dette.

Målet må være å lage en «norsk standard» som kan dokumentere sosial bærekraft, og dermed «godkjennes» i markedet.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    desember 2017
  • Avsluttes:
    februar 2019

Oppdragsgiver

  • Fafo er underleverandør for Nofma AS