Skip to main content

Stønadsordninger enslig forsørger betydning for innvandrere


Høy sysselsetting er et sentralt mål for norsk arbeids- og velferdspolitikk. I denne prosjektet er temaet i hvilken grad ulike stønadsordninger bidrar til økt sysselsetting blant enslige forsørgere med innvandringsbakgrunn. Hovedfokus skal være på ov ergangsstønaden og det er en egen målsetting å kartlegge bruken av denne i ulike deler av innvandrerbefolkningen. Undersøkelsen vil bygge på analyser av registerdata fra Statistisk sentralbyrå, tidligere undersøkelser om temaet og kvalitative intervj uer både med enslige forsørgere og representanter for NAV.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2009
  • Avsluttes:
    oktober 2011

Oppdragsgiver

  • Arbeids- og sosialdepartementet