Skip to main content

Sykefravær i private og kommunale sykehjem og renholdsvirksomheter. Likheter og forskjeller


I dette prosjektet vil vi undersøke hva private og kommunale sykehjem og renholdsvirksomheter med lavt sykefravær gjør for å oppnå lavt sykefravær og om det er forskjeller og likheter i hvordan de oppnår dette.

Forskere

Tidligere ansatt

Hanne Bogen

Fafo
Tidligere ansatt

Lise Lien

Fafo
  • Prosjektleder:
  • Lise Lien

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    august 2017
  • Avsluttes:
    april 2018

Oppdragsgiver

  • NHO Service - Arbeidsmiljøfondet