Skip to main content

Tidligpensjonering og seniorpolitikk i staten


Prosjektet er en studie av tidlipensjoneringsproblematikken i statlige etater og virksomheter. Det skal samles inn data gjennom en representativ intervjuundersøkelse blant arbeidstakere i den aktuelle aldersgruppen og en representativ undersøkelse bl ant deres arbeidsgivere, supplert med tilgjengelige registerdata.

Forskere

Oppdragsgiver

  • Arbeids- og administrasjonsdep
    Fornyings- og adm. departement