Skip to main content

Tjenesteproduksjon i NAV Arbeid


Tilrettelegging og gjennomføring av praksisplasser for innvandrere - likeverdige tjenester?

Forskere

Tidligere ansatt

Anne Britt Djuve

Fafo
  • Prosjektleder:
  • Anne Britt Djuve

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2009
  • Avsluttes:
    juni 2011

Oppdragsgiver

  • NAV Økonomitjeneste