Skip to main content

Tjenesteyting og utstasjonerte arbeidstakere


Sammenfatte problemområder knyttet til tjenesteyting og utstasjonerte arbeidstakere i Norden, samt oversikt over dokumenterte erfaringer med utstasjoneringsdirektivet.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    august 2004
  • Avsluttes:
    oktober 2004

Oppdragsgiver

  • Arbeidsdepartementet