Skip to main content

Unio og bærekraftsmålene


Prosjektet tar pulsen på arbeidet med FNs agenda for bærekraftig utvikling i tre av Unios medlemsforbund. Datagrunnlaget er først og fremst et tyvetalls samtaler med til­lits­valgte og ordinære medlemmer i Unios tre største medlemsforbund: Ut­dannings­­­for­bund­­et, Norsk Sykepleierforbundet og Forsker­for­bund­et.

I tillegg baseres prosjektet på informasjon fra en referansegruppe med ansatte sentralt i Unio og de tre forbundene, samt ulike skriftlig kilder fra forbundenes vebbsider og rapporter fra FN-institusjoner, den norske  regjeringen og norske etater. Blant de spørsmålene prosjektet stiller er:
  • Hvor godt kjenner forbundenes medlemmer (tillitsvalgte) til FNs bærekraftsmål?
  • Forholder de seg til FN-agendaen og bærekraftsmålene i sitt virke? I tilfelle, hvor­dan?
  • Hvilke tanker gjør de seg om hvordan man kan styrke bærekraftsarbeidet fram­over?

Se også: Diskusjonsnotat «Unio og bærekraftsmålene» – Tor Halvorsen og Åge Tiltnes, 2021

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    oktober 2020
  • Avsluttes:
    november 2021

Oppdragsgiver

  • Unio